GIAO HÀNG TỚI TẬN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC
Tư vấn hỗ trợ 24/7

0979.909.555

0971.233.233

Danh mục sản phẩm
01/01/2021 - 5:54 AMmobo 403 Lượt xem

BẢNG BÁO GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN CADISUN

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
MOBO xin gửi tới Quý Cơ quan bảng giá các loại sản phẩm Dây cáp điện Cadisun hiện có như sau

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
 

                                         Dây cáp điện Cadisun

     
1  

Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x16

CADISUN
mét dài 29.198 ₫
2  

Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x25

CADISUN
mét dài 45.138 ₫
3  

Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x35

CADISUN
mét dài 62.917 ₫
4  

Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x50

CADISUN
mét dài 86.681 ₫
5  

Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x70

CADISUN
mét dài 122.868 ₫
6  

Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x95

CADISUN
mét dài 171.268 ₫
7  

Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x120

CADISUN
mét dài 214.568 ₫
8  

Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x150

CADISUN
mét dài 267.368 ₫
9  

Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x185

CADISUN
mét dài 332.4168 ₫
10  

Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x240

CADISUN
mét dài 648.168 ₫
11  

Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x300

CADISUN
mét dài 548.268 ₫
12  

Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x400

CADISUN
mét dài 709.568 ₫
13  

Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x500

CADISUN
mét dài 891.468 ₫
14   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x630
CADISUN
mét dài 1.125.768 ₫
15   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x800
CADISUN
mét dài 1.435.168 ₫
16   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x1,5
CADISUN
mét dài 3.868 ₫
17   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x2,5
CADISUN
mét dài 5.768 ₫
18   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x4
CADISUN
mét dài 8.568 ₫
19   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x6
CADISUN
mét dài 12.368 ₫
20   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x10
CADISUN
mét dài 19.468 ₫
21   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x16
CADISUN
mét dài 30.168 ₫
22   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x25
CADISUN
mét dài 46.268 ₫
23   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x35
CADISUN
mét dài 64.268 ₫
24   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x50
CADISUN
mét dài 88.168 ₫
25   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x70
CADISUN
mét dài 124.668 ₫
26   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x95
CADISUN
mét dài 173.168 ₫
27   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x120
CADISUN
mét dài 216.968 ₫
28   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x150
CADISUN
mét dài 270.068 ₫
29   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x185
CADISUN
mét dài 335.868 ₫
30   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x240
CADISUN
mét dài 441.968 ₫
31   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x300
CADISUN
mét dài 552.968 ₫
32   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x400
CADISUN
mét dài 714.468 ₫
33   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x500
CADISUN
mét dài 897.368 ₫
34   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x630
CADISUN
mét dài 1.133.668 ₫
35   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x800
CADISUN
mét dài 1.445.268 ₫
36   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x1,5
CADISUN
mét dài 8.468 ₫
37   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x2,5
CADISUN
mét dài 12.668 ₫
38   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x4
CADISUN
mét dài 18.468 ₫
39   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x6
CADISUN
mét dài 27.568 ₫
40   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x10
CADISUN
mét dài 42.268 ₫
41   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x16
CADISUN
mét dài 64.368 ₫
42   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x25
CADISUN
mét dài 98.468 ₫
43   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x35
CADISUN
mét dài 135.668 ₫
44   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x1,5
CADISUN
mét dài 13.568 ₫
45   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x2,5
CADISUN
mét dài 19.468 ₫
46   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x4
CADISUN
mét dài 28.168 ₫
47   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6
CADISUN
mét dài 39.768 ₫
48   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x10
CADISUN
mét dài 61.968 ₫
49   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16
CADISUN
mét dài 93.968 ₫
50   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25
CADISUN
mét dài 144.568 ₫
51   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x35
CADISUN
mét dài 199.368 ₫
52   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x50
CADISUN
mét dài 272.668 ₫
53   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x70
CADISUN
mét dài 385.468 ₫
54   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x95
CADISUN
mét dài 534.168 ₫
55   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x120
CADISUN
mét dài 662.668 ₫
56   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x150
CADISUN
mét dài 824.568 ₫
57   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x185
CADISUN
mét dài 1.023.968 ₫
58   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x240
CADISUN
mét dài 1.346.368 ₫
59   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x250
CADISUN
mét dài Liên hệ
60   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x300
CADISUN
mét dài 1.680.768 ₫
61   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x400
CADISUN
mét dài 2.173.668 ₫
62   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x2,5+1x1,5
CADISUN
mét dài 22.968 ₫
63   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x4+1x2,5
CADISUN
mét dài 33.768 ₫
64   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6+1x4
CADISUN
mét dài 48.168 ₫
65   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x10+1x6
CADISUN
mét dài 73.668 ₫
66   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 +1x10
CADISUN
mét dài 113.768 ₫
67   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25+1x16
CADISUN
mét dài 174.268 ₫
68   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x35+1x16
CADISUN
mét dài 228.768 ₫
69   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x35+1x25
CADISUN
mét dài 245.768 ₫
70   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x50+1x25
CADISUN
mét dài 318.968 ₫
71   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x50+1x35
CADISUN
mét dài 337.368 ₫
72   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x70+1x35
CADISUN
mét dài 449.568 ₫
73   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x70+1x50
CADISUN
mét dài 473.668 ₫
74   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x95+1x50
CADISUN
mét dài 615.968 ₫
75   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x95+1x70
CADISUN
mét dài 653.468 ₫
76   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x120+1x70
CADISUN
mét dài 786.768 ₫
77   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x120+1x95
CADISUN
mét dài 835.568 ₫
78   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x150+1x70
CADISUN
mét dài 947.868 ₫
79   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x150+1x95
CADISUN
mét dài 996.568 ₫
80   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x150+1x120
CADISUN
mét dài 1.041.768 ₫
81   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x185+1x95
CADISUN
mét dài 1.196.268 ₫
82   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x185+1x120
CADISUN
mét dài 1.241.568 ₫
83   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x185+1x150
CADISUN
mét dài 1.295.468 ₫
84   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x240+1x120
CADISUN
mét dài 1.561.668 ₫
85   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x240+1x150
CADISUN
mét dài 1.614.968 ₫
86   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x240+1x185
CADISUN
mét dài 1.681.568 ₫
87   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x300+1x150
CADISUN
mét dài 1.947.768 ₫
88   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x300+1x185
CADISUN
mét dài 2.015.668 ₫
89   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x1,5
CADISUN
mét dài 16.968 ₫
90   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x2,5
CADISUN
mét dài 25.067 ₫

 

Các điều khoản thương mại:
1. Giá trên không bao gồm thuế VAT 10%
2. Bảo hành: Hàng hoá chính hãng và được bảo hành 12 tháng 
3. Giao hàng: Hàng hoá được giao trong vòng 3-5 ngày khi nhận được tiền đặt hàng
4. Thanh toán: Khách hàng thanh toán 30% sau khi đặt hàng, 70% còn lại trước khi giao hàng

 

Tin liên quan

Cáp điện Cadivi Công trình Cáp điện Cadivi Công trình
cập nhật bảng giá dây cáp điện Cadivi 2021
Bảng Giá Đèn Led Âm Trần Rạng Đông Bảng Giá Đèn Led Âm Trần Rạng Đông
Bảng báo giá sản phẩm Đèn led âm trần rạng đông mới nhất, giá mới nhất, cạnh tranh nhất cam kết giá tốt nhất thị trường chiết khấu cao Hotline: 0979909555
Dây điện Cadisun công trình Dây điện Cadisun công trình
Dây điện Cadisun công trình chính hãng, chất lượng
Dây điện Cadivi dự án công trình Dây điện Cadivi dự án công trình
Hướng dẫn lựa chọn dây điện Cadivi công trình mới nhất
Dây điện dân dụng Trần Phú Dây điện dân dụng Trần Phú
Cập nhận bảng giá mới nhất dây điện Trần Phú 2021

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:

  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ ĐIỆN MOBO
  VPGD: P2210 Tòa CT1B - Hateco - Từ Liêm - Hà Nội
  Địa chỉ: Số 10 - Phú thịnh - Sơn Tây - Hà Nội- Việt Nam
  Tel: 0979-909-555 - Fax: 0979-909-555
  Email: mobovngroup@gmail.com                   
  Mã số thuế : 0108907121
  Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp 18/9/2019

  logoSaleNoti

  Gọi ngay: 0979.909.555
  messenger icon zalo icon
  0979.909.555
  mobovngroup@gmail.com