GIAO HÀNG TỚI TẬN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC
Tư vấn hỗ trợ 24/7

0979.909.555

0971.233.233

Danh mục sản phẩm
28/03/2021 - 5:52 AMadmin 568 Lượt xem

BẢNG BÁO GIÁ DÂY ĐIỆN CADISUN

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
MOBO xin gửi tới Quý Cơ quan bảng giá các loại sản phẩm Dây cáp điện Cadisun hiện có như sau

 

STT   Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1                                             Dây điện Cadisun      
1   Dây điện Cadisun - dây súp dính VCmD 2x0.5
CADISUN
mét dài 2.668 ₫
2   Dây điện Cadisun - dây súp dính VCmD 2x0.75
CADISUN
mét dài 3.668 ₫
3   Dây điện Cadisun - dây súp dính VCmD 2x1.0
CADISUN
mét dài 4.568 ₫
4   Dây điện Cadisun - dây súp dính VCmD 2x1.25
CADISUN
mét dài Liên hệ
5   Dây điện Cadisun - dây súp dính VCmD 2x1.5
CADISUN
mét dài 6.368₫
6   Dây điện Cadisun - dây súp dính VCmD 2x2.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
7   Dây điện Cadisun - dây súp dính VCmD 2x2.5
CADISUN
mét dài 10.068₫
8   Dây điện Cadisun - dây đơn mềm VCSF 1x0.5
CADISUN
mét dài 1.268₫
9   Dây điện Cadisun - dây đơn mềm VCSF 1x0.75
CADISUN
mét dài 1.768₫
10   Dây điện Cadisun - dây đơn mềm VCSF 1x1.0
CADISUN
mét dài 2.168₫
11   Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
12   Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.25
CADISUN
mét dài Liên hệ
13   Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.5
CADISUN
mét dài 3.068₫
14   Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x2.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
15   Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x2.5
CADISUN
mét dài 4.968₫
16   Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x3.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
17   Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x4.0
CADISUN
mét dài 7.768₫
18   Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x5.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
19   Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x6.0
CADISUN
mét dài 11.868₫
20   Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x8.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
21   Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x10.0
CADISUN
mét dài 21.168₫
22   Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.5
CADISUN
mét dài Liên hệ
23   Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75
CADISUN
mét dài 4.068₫
24   Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0
CADISUN
mét dài 4.968₫
25   Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.25
CADISUN
mét dài Liên hệ
26   Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5
CADISUN
mét dài 7.668₫
27   Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
28   Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5
CADISUN
mét dài 10.968₫
29   Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x3.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
30   Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x4.0
CADISUN
mét dài 17.368₫
31   Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0
CADISUN
mét dài 25.868₫
32   Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x8.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
33   Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x10.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
34   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.5
CADISUN
mét dài Liên hệ
35   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75
CADISUN
mét dài 4.668₫
36   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x1.0
CADISUN
mét dài 5.568₫
37   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x1.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
38   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x1.5
CADISUN
mét dài 7.668₫
39   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x1.5
CADISUN
mét dài Liên hệ
40   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x2.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
41   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x2.5
CADISUN
mét dài 12.168₫
42   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x3.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
43   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x4.0
CADISUN
mét dài 18.968₫
44   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x5.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
45   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x6.0
CADISUN
mét dài 27.968₫
46   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x6.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
47   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.5
CADISUN
mét dài Liên hệ
48   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75
CADISUN
mét dài 6.268₫
49   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0
CADISUN
mét dài 7.768₫
50   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.25
CADISUN
mét dài Liên hệ
51   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5
CADISUN
mét dài 10.768₫
52   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
53   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5
CADISUN
mét dài 17.468₫
54   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x3.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
55   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x4.0
CADISUN
mét dài 26.668₫
56   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x5.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
57   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0
CADISUN
mét dài 40.168₫
58   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x0.5
CADISUN
mét dài Liên hệ
59   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x0.75
CADISUN
mét dài 8.068₫
60   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0
CADISUN
mét dài 10.068₫
61   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.25
CADISUN
mét dài Liên hệ
62   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.5
CADISUN
mét dài 13.968₫
63   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x2.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
64   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x2.5
CADISUN
mét dài 22.568₫
65   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x3.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
66   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x4.0
CADISUN
mét dài 34.768₫
67   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x4.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
68   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x5.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
69   Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x6.0
CADISUN
mét dài 52.368₫
70   Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x0.5
CADISUN
mét dài Liên hệ
71   Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x0.75
CADISUN
mét dài Liên hệ
72   Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x1.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
73   Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x1.5
CADISUN
mét dài 3.168₫
74   Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x2.5
CADISUN
mét dài 4.968₫
75   Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x3.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
76   Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x4.0
CADISUN
mét dài 7.968₫
77   Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x6.0
CADISUN
mét dài 11.968₫
78   Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x7.0
CADISUN
mét dài Liên hệ
79   Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x8.0
CADISUN
mét dài Liên hệ

 

Các điều khoản thương mại:
1. Giá trên không bao gồm thuế VAT 10%
2. Bảo hành: Hàng hoá chính hãng và được bảo hành 12 tháng 
3. Giao hàng: Hàng hoá được giao trong vòng 3-5 ngày khi nhận được tiền đặt hàng
4. Thanh toán: Khách hàng thanh toán 30% sau khi đặt hàng, 70% còn lại trước khi giao hàng

 

Tin liên quan

Cáp điện Cadivi Công trình Cáp điện Cadivi Công trình
cập nhật bảng giá dây cáp điện Cadivi 2021
Bảng Giá Đèn Led Âm Trần Rạng Đông Bảng Giá Đèn Led Âm Trần Rạng Đông
Bảng báo giá sản phẩm Đèn led âm trần rạng đông mới nhất, giá mới nhất, cạnh tranh nhất cam kết giá tốt nhất thị trường chiết khấu cao Hotline: 0979909555
Cáp điện Cadisun Công trình Cáp điện Cadisun Công trình
MOBO cập nhật mới nhất để quý khách hàng có thể cập nhật để lựa chọn thời điểm mua hàng được tốt nhất
Dây điện Cadivi dự án công trình Dây điện Cadivi dự án công trình
Hướng dẫn lựa chọn dây điện Cadivi công trình mới nhất
Dây điện dân dụng Trần Phú Dây điện dân dụng Trần Phú
Cập nhận bảng giá mới nhất dây điện Trần Phú 2021

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:

  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ ĐIỆN MOBO
  VPGD: P2210 Tòa CT1B - Hateco - Từ Liêm - Hà Nội
  Địa chỉ: Số 10 - Phú thịnh - Sơn Tây - Hà Nội- Việt Nam
  Tel: 0979-909-555 - Fax: 0979-909-555
  Email: mobovngroup@gmail.com                   
  Mã số thuế : 0108907121
  Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp 18/9/2019

  logoSaleNoti

  Gọi ngay: 0979.909.555
  messenger icon zalo icon
  0979.909.555
  mobovngroup@gmail.com