GIAO HÀNG TỚI TẬN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC
Tư vấn hỗ trợ 24/7

0979.909.555

0971.233.233

Danh mục sản phẩm
01/01/2021 - 3:50 PMmobo 467 Lượt xem

 BẢNG BÁO GIÁ DÂY ĐIỆN CADIVI

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
MOBO xin gửi tới Quý Cơ quan bảng giá các loại sản phẩm Dây cáp điện Cadivi hiện có như sau

STT

Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Dây cáp điện Cadivi      
1   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x1.5
CADIVI
mét dài Liên hệ
2   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x2.5
CADIVI
mét dài Liên hệ
3   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x4
CADIVI
mét dài Liên hệ
4   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x6
CADIVI
mét dài Liên hệ
5   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x10
CADIVI
mét dài Liên hệ
6   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x16
CADIVI
mét dài Liên hệ
7   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x25
CADIVI
mét dài Liên hệ
8   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x35
CADIVI
mét dài Liên hệ
9   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x50
CADIVI
mét dài Liên hệ
10   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x70
CADIVI
mét dài Liên hệ
11   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x95
CADIVI
mét dài Liên hệ
12   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x120
CADIVI
mét dài Liên hệ
13   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x150
CADIVI
mét dài Liên hệ
14   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x185
CADIVI
mét dài Liên hệ
15   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x240
CADIVI
mét dài Liên hệ
16   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x300
CADIVI
mét dài Liên hệ
17   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x400
CADIVI
mét dài Liên hệ
18   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x500
CADIVI
mét dài Liên hệ
19   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x560
CADIVI
mét dài Liên hệ
20   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x600
CADIVI
mét dài Liên hệ
21   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x630
CADIVI
mét dài Liên hệ
22   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x800
CADIVI
mét dài Liên hệ
23   Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x1000
CADIVI
mét dài Liên hệ
24   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x1,5
CADIVI
mét dài Liên hệ
25   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x2,5
CADIVI
mét dài Liên hệ
26   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 6
CADIVI
mét dài Liên hệ
27   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x10
CADIVI
mét dài Liên hệ
28   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x16
CADIVI
mét dài Liên hệ
29   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x25
CADIVI
mét dài Liên hệ
30   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 35
CADIVI
mét dài Liên hệ
31   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 50
CADIVI
mét dài Liên hệ
32   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 70
CADIVI
mét dài Liên hệ
33   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 95
CADIVI
mét dài Liên hệ
34   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x120
CADIVI
mét dài Liên hệ
35   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x150
CADIVI
mét dài Liên hệ
36   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x185
CADIVI
mét dài Liên hệ
37   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x240
CADIVI
mét dài Liên hệ
38   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 300
CADIVI
mét dài Liên hệ
39   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 500
CADIVI
mét dài Liên hệ
40   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 630
CADIVI
mét dài Liên hệ
41   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 800
CADIVI
mét dài Liên hệ
42   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x1,5
CADIVI
mét dài Liên hệ
43   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x2,5
CADIVI
mét dài Liên hệ
44   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x4
CADIVI
mét dài Liên hệ
45   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x6
CADIVI
mét dài Liên hệ
46   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x10
CADIVI
mét dài Liên hệ
47   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x16
CADIVI
mét dài Liên hệ
48   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x25
CADIVI
mét dài Liên hệ
49   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x35
CADIVI
mét dài Liên hệ
50   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x50
CADIVI
mét dài Liên hệ
51   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x70
CADIVI
mét dài Liên hệ
52   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x95
CADIVI
mét dài Liên hệ
53   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x120
CADIVI
mét dài Liên hệ
54   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x150
CADIVI
mét dài Liên hệ
55   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x185
CADIVI
mét dài Liên hệ
56   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x240
CADIVI
mét dài Liên hệ
57   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x300
CADIVI
mét dài Liên hệ
58   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x400
CADIVI
mét dài Liên hệ
59   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x1,5
CADIVI
mét dài Liên hệ
60   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x2,5
CADIVI
mét dài Liên hệ
61   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x4
CADIVI
mét dài Liên hệ
62   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x6
CADIVI
mét dài Liên hệ
63   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x10
CADIVI
mét dài Liên hệ
64   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x16
CADIVI
mét dài Liên hệ
65   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x25
CADIVI
mét dài Liên hệ
66   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x35
CADIVI
mét dài Liên hệ
67   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x50
CADIVI
mét dài Liên hệ
68   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x70
CADIVI
mét dài Liên hệ
69   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x95
CADIVI
mét dài Liên hệ
70   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x120
CADIVI
mét dài Liên hệ
71   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x150
CADIVI
mét dài Liên hệ
72   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x185
CADIVI
mét dài Liên hệ
73   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x240
CADIVI
mét dài Liên hệ
74   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x300
CADIVI
mét dài Liên hệ
75   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x400
CADIVI
mét dài Liên hệ
76   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 4x1,5
CADIVI
mét dài Liên hệ
77   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 4x2,5
CADIVI
mét dài Liên hệ
78   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 4x4
CADIVI
mét dài Liên hệ
79   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 4x6
CADIVI
mét dài Liên hệ
80   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 4x8
CADIVI
mét dài Liên hệ
81   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 4x10
CADIVI
mét dài Liên hệ
82   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 4x16
CADIVI
mét dài Liên hệ
83   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 4x25
CADIVI
mét dài Liên hệ
84   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 4x35
CADIVI
mét dài Liên hệ
85   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 4x50
CADIVI
mét dài Liên hệ
86   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 4x70
CADIVI
mét dài Liên hệ
87   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 4x95
CADIVI
mét dài Liên hệ
88   Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 4x120
CADIVI
mét dài Liên hệ

 

Các điều khoản thương mại:
1. Giá trên không bao gồm thuế VAT 10%
2. Bảo hành: Hàng hoá chính hãng và được bảo hành 12 tháng 
3. Giao hàng: Hàng hoá được giao trong vòng 3-5 ngày khi nhận được tiền đặt hàng
4. Thanh toán: Khách hàng thanh toán 30% sau khi đặt hàng, 70% còn lại trước khi giao hàng

 

Tin liên quan

Đèn LED High Bay Đèn Led Đường Chiếu Pha Rạng Đông Đèn LED High Bay Đèn Led Đường Chiếu Pha Rạng Đông
phan phối sản phần đèn đường, chiếu pha, led high
Bảng Giá Đèn Tuýp Led Rạng Đông Bảng Giá Đèn Tuýp Led Rạng Đông
phân phối đèn rạng đông giá tốt cam kết giá tốt nhất
Bảng Giá Đèn Led Bulb Rạng Đông Bảng Giá Đèn Led Bulb Rạng Đông
phân phối sản phẩm ledb rạng đông chính hãng
Bảng Giá Đèn Led Panel Rạng Đông Bảng Giá Đèn Led Panel Rạng Đông
chuyên phân phối đèn led panel rạng đông giá gốc
Bảng Giá Đèn Led Ốp Trần Rạng Đông Bảng Giá Đèn Led Ốp Trần Rạng Đông
Đèn led ốp trần rạng đông giá tốt nhất mang nguồn sáng đến mọi nhà
Bảng Giá Đèn Led Âm Trần Rạng Đông Bảng Giá Đèn Led Âm Trần Rạng Đông
Bảng báo giá sản phẩm Đèn led âm trần rạng đông mới nhất, giá mới nhất
Dây điện Cadisun công trình Dây điện Cadisun công trình
Dây điện Cadisun công trình chính hãng, chất lượng
Cáp điện Cadisun Công trình Cáp điện Cadisun Công trình
MOBO cập nhật mới nhất để quý khách hàng có thể cập nhật để lựa chọn
Dây điện Cadivi dự án công trình Dây điện Cadivi dự án công trình
Hướng dẫn lựa chọn dây điện Cadivi công trình mới nhất
Dây điện dân dụng Trần Phú Dây điện dân dụng Trần Phú
Cập nhận bảng giá mới nhất dây điện Trần Phú 2021

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:

  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ ĐIỆN MOBO
  VPGD: P2210 Tòa CT1B - Hateco - Từ Liêm - Hà Nội
  Địa chỉ: Số 10 - Phú thịnh - Sơn Tây - Hà Nội- Việt Nam
  Tel: 0979-909-555 - Fax: 0979-909-555
  Email: mobovngroup@gmail.com                   
  Mã số thuế : 0108907121
  Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp 18/9/2019

  logoSaleNoti

  Gọi ngay: 0979.909.555
  messenger icon zalo icon
  0979.909.555
  mobovngroup@gmail.com